Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Y Gelli a Dyffryn Gwy
Ffotograffau Fictoriaidd
 
  Plant Castle Street  
 

Mae nifer anghyffredin o fawr o blant yn y llun cynnar hwn o Castle Street Y Gelli !
Maer llun, a dynnwyd yn 1900, yn edrych i gyfeiriad y gogledd-ddwyrain ar hyd Castle Street ac at Castle Square a High Town.

 
Castle Street
Y Gelli
1900
Castle Street in 1900
Llun trwy garedigrwydd
Eric Lewis Pugh
Y Gelli
 

Mae llawer o hen ganol tref farchnad Y Gelli yn dal i edrych yn debyg iawn ir hyn ydoedd yn yr hen luniau Fictoraidd, ar wahn ir pethau modern arferol fel arwyddion traffig a llinellau melyn ar y Castle Street, Hayffordd ! Tynnwyd y llun bach a welwch yma yn 1999 o bron yr un llen union r hen lun uchod.
Mewn llawer o hen drefi fel Y Gelli, gallwch gael gwell syniad yn aml o sut yr edrychai ers talwm trwy edrych yn uwch i fyny nar llawr isaf. Mae llawer or siopau ar adeiladau eraill wedi newid cryn dipyn ar lefel y stryd, ond ychydig o newid sydd yn uwch i fyny.

Yn l i ddewislen ffotograffau Y Gelli

 

Yn l i dop
Ewch yn l i dudalen ddewis Y Gelli