Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Y Gelli a Dyffryn Gwy
Ffotograffau Fictoriaidd
 
  Gwartheg a cherbydau yn Broad Street  
 

Maen debygol fod y llun hwn wedii dynnu ar ddechraur oes Edwardaidd, tua 1910, ond maer olygfan debyg iawn ir rhai a welwyd mewn llawer i dref farchnad yn ystod oes Fictoria.
Dyma Broad Street yn Y Gelli ar ddiwrnod marchnad yn y cyfnod cyn adeiladu marchnad anifeiliai ar gyfer y dref. Casglwyd y gwartheg at ei gilydd ar ochr y ffordd ar y chwith, gan adael lle ar y ffordd ir cerbydau ar certi.

 
Broad Street
Y Gelli
1910
Broad Street c1910
Llun trwy garedigrwydd
Eric Lewis Pugh
Y Gelli
 

Maer olygfa uchod yn edrych ar hyd Broad Street Broad Street i gyfeiriad Cloc y Twr.

Tynnwyd y llun diweddar a welir ar y dde o safle debyg ir llun or diwrnod marchnad.
Yn ffodus ir bobl leol mae marchnad wartheg ar ochr dder dref erbyn heddiw !

Yn l i ddewislen ffotograffau Y Gelli

 

Yn l i dop
Ewch yn l i dudalen ddewis Y Gelli