Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Y Gelli a Dyffryn Gwy
Ffotograffau Fictoriaidd
 
  Yr arth frown ar Blue Boar  
 

Tynnwyd y llun hwn tua 1900, yn agos at ddiwedd oes Fictoria. Fei tynnwyd yn Oxford Road yn Y Gelli, yn ymyl cyffordd Castle Street sydd ir dde, a Church Street ir chwith.
Tynnwyd llun yr arth druan y tu allan i Dafarn y Blue Boar, sydd ychydig or golwg yn y gornel chwith.

 
Oxford Road
Y Gelli
1900
Performing bear in Hay,c1900
Llun trwy garedigrwydd
Eric Lewis Pugh
Y Gelli
 

Roedd yr anifeiliaid hyn yn cael eu trin yn wael ac Oxford Road yn cael eu hyfforddi trwy ddulliau creulon iawn. Mae eirth syn perfformio ac anifeiliaid eraill wediu gwahardd yn y wlad hon erbyn hyn, diolch byth, ond nid yw hynnyn wir am rai gwledydd eraill.

Maer llun diweddar a welwch yma wedii dynnu yn bron yn yr un lle r hen un uchod. Nid ywr olygfa wedi newid rhyw lawer, ar wahn ir traffig ar llinellau melyn! Maer arth frown wedi diflannu, ond maer Blue Boar yn dal yno !

Yn l i ddewislen ffotograffau Y Gelli

 

Yn l i dop
Ewch yn l i dudalen ddewis Y Gelli