Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Y Gelli a Dyffryn Gwy
Ffotograffau Fictoriaidd
 
  Bwasaethwyr yn y castell  
 

Mae’r llun Fictoraidd hwn yn dangos grwp o Glwb Bwasaethwyr Glannau Gwy yn cael eu llun wedi’i dynnu ym mherllan Castell y Gelli.
Roedd bwasaethu’n boblogaidd iawn ymhlith y bonedd yr adeg hon, ac roedd yr Archddiacon Bevan, Ficer Y Gelli, yn ei gefnogi pan oedd yn byw yn y Castell.

Llun trwy garedigrwydd
Eric Lewis Pugh
Y Gelli
Glwb
Bwasaethwyr
Y Gelli
1890
Archery Club, Hay
 

Byddai’r curad Fictoraidd a’r dyddiadurwr, y Parchedig Francis Kilvert yn cymryd rhan yn yr hwyl yn aml yng Nghastell Y Gelli, ac mae’n cyfeirio at y bwasaethu lawer gwaith yn y 'Kilvert's Diaries'enwog.
Cae o dan y castell oedd perllan Castell Y Gelli. Yno heddiw maes prif faes parcio tref Y Gelli.

Yn ôl i ddewislen ffotograffau Y Gelli

 

Yn ôl i dop
Ewch yn ôl i dudalen ddewis Y Gelli