Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfair-ym-Muallt
Mapiau Fictoriaidd
 
  Llanafan Fawr a Llanfihangel Brynpabuan yn 1833  
 

Mae'r map isod yn chwyddiant o ran arall o fap Ordnans a gafodd ei wneud ar raddfa o 1 fodfedd = 1 filltir yn 1833. Nid oes yma lawer o fanylion, ond er hyn cewch yma ryw syniad o'r ardal yn ystod cyfnod cynnar oes Fictoria.
Gallwch gael syniad da iawn o sip y tirwedd yn l fel mae'r map wedi cael ei liwio. Gallwch weld fod Llanafan Fawr a Llanfihangel Brynpabuan wedi datblygu ar y llethrau o boptu'r Afon Chwefru.

 
 
  Yr hen ffordd yw'r ffordd sydd yn mynd drwy'r ddau bentref. Mae'r ffordd yn cysylltu Dyffryn Gwy gyda'r ffyrdd sydd yn mynd i Orllewin Cymru drwy Lanwrtyd. Tua Gogledd y map gallwn weld y lonydd a'r ffyrdd sydd yn mynd tua'r ffermydd a'r tyddynnod sydd ar lethrau'r cribau uchel y mynydd.  
  Byddai pawb yn yr ardal yn gweithio ar y tir mewn rhyw ffordd neu'i gilydd yn y cyfnod hwn. Ni fyddai bywyd y gweithiwr fferm,y bugeiliaid, y melinydd, a'r gweision fferm wedi newid rhyw lawer ers canrif. Byddai pawb yn siarad yr iaith Gymraeg. Ychydig iawn fyddai'n gallu siarad Saesneg.
.
 
 

Yn l i ddewislen mapiau Llanfair-ym-Muallt

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Llanfair-ym-Muallt